Gemensam ansökan 20.2.–13.3.2018

Gemensam ansökan 2018

Gemensam ansökan 20.2–13.3.2018

Nu är det dags att söka till höstens utbildningar!

Gemensam ansökan 

För dig som avlagt grundskola eller studentexamen sker ansökan till grundläggande yrkesutbildning via Studieinfo. Kolla vårt utbildningsutbud på www.studieinfo.fi

 • Gemensam ansökan pågår under tiden 20.2-13.3.2018.
 • Du får meddelande om antagningsresultatet tidigast 14.6.2018
 • Du ska anta din studieplats senast 28.6.2018
Höstens utbildningar är följande:
 • Automationsmontör, Helsingfors
 • Datanom, Helsingfors
 • Elmontör, Helsingfors
 • Fordonsmekaniker, Helsingfors
 • Frisör, Helsingfors
 • ICT-montör, Helsingfors
 • Kock, Helsingfors
 • Kosmetolog, Helsingfors
 • Merkonom, Helsingfors och Esbo
 • Närvårdare, Helsingfors och Borgå
 • Servitör, Helsingfors
 • Utövare av medietjänster, Helsingfors

Läs mer som våra utbildningar här!

Vårt utbildningsutbud på studieinfo hittar du här! 

Ansökan utanför den gemensamma ansökan

Ansök till våra lediga studieplatser och kolla även in våra utbildningsalternativ för vuxna.

 • Kontinuerlig ansökan öppnas 13.3.2018.

Push! Valma

Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i gemensam ansökan.

 • Ansökningstiden är 22.5-24.7.2018.
 • Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Språkprov

Ett riksomfattande språkprov ordnas ej längre inom den gemensamma ansökan men om utbildningsanordnaren bedömer att sökanden inte har tillräckliga språkliga färdigheter kan sökanden inte bli antagen till utbildningen.

Lämplighetsprov

Ordnas inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Sökande med ansökningsbehörighet får en kallelse till provet. Om sökande uteblir från lämplighetsprovet kan hen inte antas till utbildningen.

Mera information om yrkesutbildningarna tfn.  * 020 7699 700

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare

Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Ansökan till Prakticums idrottsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning i gemensam ansökan (GEA) www.studieinfo.fi
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här.

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. Gemensam ansökan inleds 20.2.2018 och blanketten bör finnas tillhanda senast 13.3.2018 kl.15:00. Har du missat ansökningstiden för idrottsprofilering kan du kontakta idrottskoordinatorn. 

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till esport 

Prakticum har redan några år erbjudit esport som en valbar studiehelhet åt studerande som intresserar sig för elektronisk sport. Esporten kan kombineras med alla utbildningar i Borgå, Esbo och Helsingfors. Deltagande kräver varken viss nivå eller särskilt spel, utan ett genuint intresse för esporten som livsstil.

Studierna inom esport pågår hela studietiden och omfattar bland annat föreläsningar, fysisk- och mental träning, evenemang mm. Om studerande har intresse att tävla inom sitt eget spel, bildar vi skollag som också kan delta i olika turneringar.

Du ansöker om att bli esportare i samband med att du antar din studieplats vid Prakticum. Årligen antas 15-20 nya esportare till programmet. Vid ett större antal ansökningar blir man antagen på basen av kompletterande intervju i början av läsåret. Intervjun görs i samarbete med SEUL (Förbundet för elektronisk sport i Finland). 

Mer information:
Karl Ögland
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

Ansökan till kombistudier

Kombistudier erbjuder möjlighet att avlägga studentexamen  i kombination med yreksinriktad grundexamen. 

Du ansöker om att bli kombistuderande i samband med att du antar din studieplats vid Prakticum. En medeltalsgräns fastställs årligen inför antagning.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo 
barbro.sinisalo(a)prakticum.fi
040 542 6400 

Kontakt

 • Helsingforsenheten
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: