Vuxenutbildning vid Yrkesinstitutet Prakticum

Vad vill du bli nu när du är stor?

Vårens ansökningsperiod är i gång, och det är dags att lämna in sin ansökan till höstens utbildningsstarter. Under fliken Vuxna hittar du vårt utbud under Utbildning och examina. Kom ihåg att sista ansökningsdagen är 16.5.2014. Ansökan kan du lämna in här

Fortbildningscentrum Prakticum är en utbildningsanordnare som ordnar yrkesinriktad vuxenutbildning, fortbildning och kortkurser. Vi har en enhet i Helsingfors och en enhet i Borgå.

Utbildningen kan genomföras på olika sätt beroende på vilken bransch du är intresserad av. Vid Fortbildningscentrum Prakticum kan man genomföra studierna som flerformsundervisning (när- och distansstudier), läroavtalsutbildning eller virtuellt via nätet.

En stor del av utbildningen som Fortbildningscentrum Prakticum ordnar baserar sig på det fristående examenssystemet. Detta innebär att utbildningen baserar sig på personliga examensplaner där tidigare studier och arbetserfarenhet beaktas. Fristående examina avläggs genom att vid examenstillfällen påvisa det kunnande som krävs i examensgrunderna.

Bekanta dig gärna närmare med Fortbildningscentrum Prakticums olika möjligheter till utbildning, kurser och verksamheten kring läroavtal.


Fortbildningscentrum Prakticum on oppilaitos, joka järjestää ammattillista aikuiskoulutusta, täydennyskoulutusta ja kursseja ruotsiksi. Meillä on yksi toimipiste Helsingissä ja yksi toimipiste Porvoossa.
Koulutus on mahdollista suorittaa usealla eri tavalla, riippuen siitä mistä alasta Sinä olet kiinnostunut. Fortbildningscentrum Prakticumissa koulutus on järjestetty monimuoto-opetuksena (lähi- ja etäopiskelua), oppisopimuskoulutuksena tai verkossa.

Tutustu Fortbildningscentrum Prakticumin tarjoamiin vaihtoehtoihin! Koulutuskielemme on ruotsi, mutta seuraavat koulutuksemme ovat kaksikielisiä: visuaalinen markkinointi (somistaja) sekä ekokampaaja.

Google+

Yrkesinstitutet Prakticum

Helsingforsenheten

Jan-Magnus Janssons plats 5 * 00550 Helsingfors

tfn 020 7699 700

Borgåenheten

Ågatan 15 * 06100 Borgå

tfn 020 7699 780