En skola - många möjligheter

Yrkesinstitutet Prakticum är en uppskattad svenskspråkig yrkesläroanstalt som utbildar både unga och vuxna. Skolans huvudenhet finns i Arabiastranden i Helsingfors och en mindre enhet finns i Borgå.

Ungdomsutbildning

Yrkesexamen ger dig goda förutsättningar till placering i arbetslivet. Från Prakticums mångsidiga utbud väljer du en bransch som intresserar dig!

Vuxenutbildning

Utveckla din kompetens, skaffa en behörighet, avlägg yrkesexamen. Bekanta dig med våra vuxenutbildningar, kortkurser och tjänster!

SVEPS

Sveps jobbar för att förbättra ungdomars möjligheter att hitta en plats i studier eller i arbetslivet. Man kan få hjälp med att fundera kring yrkesval och vad man skulle vilja studera.

Ansök

Vi har ännu några platser på våra utbildningar.

Sök på prakticum.fi:

×