1
1
1
1
1

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Hösthälsning 

Höstmörkret har satt in men aktiviteten inom skolan fortsätter med oförändrad intensitet! Yrkesutbildningen står inför stora omställningar: läroplanerna och uppbyggnaden av examina förnyas, finansieringen får ny struktur och diskussionen om hur många upprätthållare Svenskfinland behöver fortsätter. Stora saker i görningen inom de närmaste åren!

 

Huvudsaken är ändå att alla förändringar är till nytta för den enskilda studerande, att utbildningen byggs upp så att våra ungdomar och vuxna med examensbetyg i hand är attraktiva på arbetsmarknaden, att de fått en utbildning som uppskattas inom arbetslivet. All sådan utveckling är välkommen och det jobbar vi så gärna för.

 

Införandet av IKT-verktyg för alla våra ettor har utfallit väl. Pekplattorna är i flitig användning och nya användningssätt upptäcks kontinuerligt. Vi har gått in på en väg vi inte mera kan backa ifrån, det är bara att tuta och köra! I förvissning om att det här är framtiden, ett system som skapar förutsättningar till intressanta, nya pedagogiska och didaktiska upptäckter. 

Med önskan om en produktiv och aktiv höst!

 

Harriet Ahlnäs
rektor / VD


Prakticum - en skola, många möjligheterFör föräldrar

Google+

 

25.09.2014

Ansök nu till de vuxenutbildningar som startar i januari 2015
Nu har du som vuxen möjlighet att påbörja studier till merkonom, företagare, ekofrisör, närvårdare, barnledare och ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. 
> Läs Mera

03.10.2014

Kompletteringsuppgifter
Länk till Kompletteringsuppgifter.
> Läs Mera

08.09.2014

Föreläsning om kosmetiklagstiftningen - Luento kosmetiikkalainsäädännöstä
FÖRELÄSNINGAR FÖR EKOFRISÖRER
> Läs Mera

18.08.2014

Grundkurs för läsombud
Ett läsombud är en person som jobbar inom omsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsningen. Läsombudet hjälper personer som inte kan eller som har svårt att läsa själva, till exempel på grund av en utvecklingsstörning, en minnessjukdom eller mycket hög ålder.
> Läs Mera

11.06.2014

Antagningsresultaten
Antagningsresultaten publiceras på hemsidan tidigast den 12 juni 2014. Gäller antagna studerande som gett sitt samtycke till publicering.
> Läs Mera


Yrkesinstitutet Prakticum

Helsingforsenheten

Jan-Magnus Janssons plats 5 * 00550 Helsingfors

tfn 020 7699 700

Borgåenheten

Ågatan 15 * 06100 Borgå

tfn 020 7699 780