1
1
1
1
1

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Framför oss igen -

  ett nytt år med nya möjligheter 

År 2015 har inletts och öppnar sig som ett oskrivet blad för Prakticum. Det enda som är säkert är att mycket kommer att hända under året, både stort och smått. Nya examensgrunder har publicerats av Utbildningsstyrelsen och skolvisa läroplaner skall byggas upp under våren. Hela uppbyggnaden ändras från studieveckor till kompetenspoäng, en förändring som inte skall ses som en räkneoperation utan som en välkommen möjlighet att tänka i större helheter och i lärarteam. Det andra stora diskussionsämnet är frågan om vilka upprätthållare av yrkesutbildning vi skall ha i framtiden. Också finansieringen av yrkesutbildningen förändras och sätter mera värde på antalet utexaminerade studerande jämfört med antalet inskrivna studerande.

 

Hur som helst: alla förändringar som görs skall ha studerandes bästa som målsättning. Det är ju dem vi finns till för!

 

Önskar alla en effektiv och trevlig vinter och vår!

Harriet Ahlnäs
rektor / VD


Prakticum - en skola, många möjligheterFör föräldrar

Google+

 

20.01.2015

Servitörstuderande MATILDA ÄR I FINALEN!
 
> Läs Mera

19.01.2015

Trender inom företagsekonomi
Fortbildningscentrum Prakticum ordnar en föreläsningsserie med temat Trender och aktualiteter i företagsekonomi. Sammanlagt står 6 kvällar med varierande innehåll och intressanta föreläsare på programmet. Restaurang Prakticum i Helsingfors fungerar som plats för föreläsningarna som ordnas varje tillfälle kl. 17.00-19.30.
> Läs Mera

08.01.2015

PRAKTICUM OPEN HOUSE - BORGÅ
 
> Läs Mera

08.01.2015

PRAKTICUM OPEN HOUSE - HELSINGFORS
 
> Läs Mera

25.11.2014

Finalplats i debattävlingen 2014
 Prakticums fantastiska team Matilda, Mathias och Tobias tog sig idag till final i debattävlingen genom att besgera lagen från Mattlidens gymnasium, Tölö specialiserings-gymnasium och Borgå Gymasium. Den nationella debattävlingen ordnas av Svenska skolungdomsförbundet (FSS) och Svensk Ungdom (SU). Nu ser vi framemot finalen!
> Läs Mera


Yrkesinstitutet Prakticum

Helsingforsenheten

Jan-Magnus Janssons plats 5 * 00550 Helsingfors

tfn 020 7699 700

Borgåenheten

Ågatan 15 * 06100 Borgå

tfn 020 7699 780