1
1
1
1
1

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Nytt läsår - nya möjligheter 
 

Läsåret 2014 – 2015 har startat med buller och bång! Inom Prakticum startar vi nu med 1:1 pedagogiken också inom den grundläggande yrkesutbildningen, vuxenutbildningen har redan kört pilotprojekt i flera omgångar. Och vad betyder 1:1. Jo, alla våra nya ettor får en windowsbaserad pekplatta att använda i studierna. Detta för att möjliggöra variationer och nya infallsvinklar inom undervisningen, samtidigt som lagringen av uppgifter och material förenklas.

 

Det är ett spännande läsår vi har framför oss och jag önskar alla studerande hjärtligt välkomna till skolan, så också våra lärare och övrig personal. Tillsammans skall vi göra läsåret till en glad, lärorik upplevelse!

   

Harriet Ahlnäs
rektor / VD


Prakticum - en skola, många möjligheterFör föräldrar

Google+

 

23.10.2014

PRAKTICUM SÖKER NÄRVÅRDARLÄRARE
Prakticum söker till sin ungdomsutbildning en närvårdarlärare. Jobbet börjar 24.11.2014 och pågår till  läsårets slut. För jobbet anställs en timlärare i huvudsyssla eller ett par timlärare i bisyssla. Kurser som undervisas är bl.a. anatomi och fysiologi, folksjukdomar, första hjälp, vårdlära, vårdplanering och servicesystemet. Om du är intresserad eller vill veta mera, kontakta
> Läs Mera

25.09.2014

Ansök nu till de vuxenutbildningar som startar i januari 2015
Nu har du som vuxen möjlighet att påbörja studier till merkonom, företagare, ekofrisör, närvårdare, barnledare och ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. 
> Läs Mera

03.10.2014

Kompletteringsuppgifter
Länk till Kompletteringsuppgifter.
> Läs Mera

08.09.2014

Föreläsning om kosmetiklagstiftningen - Luento kosmetiikkalainsäädännöstä
FÖRELÄSNINGAR FÖR EKOFRISÖRER
> Läs Mera

18.08.2014

Grundkurs för läsombud
Ett läsombud är en person som jobbar inom omsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsningen. Läsombudet hjälper personer som inte kan eller som har svårt att läsa själva, till exempel på grund av en utvecklingsstörning, en minnessjukdom eller mycket hög ålder.
> Läs Mera


Yrkesinstitutet Prakticum

Helsingforsenheten

Jan-Magnus Janssons plats 5 * 00550 Helsingfors

tfn 020 7699 700

Borgåenheten

Ågatan 15 * 06100 Borgå

tfn 020 7699 780